Cách dùng in, on, at trong tiếng Anh chính xác, dễ nhớ

Cách dùng in, on, at

Đọc thêm

Cách sử dụng in, on, at cho thời gian (ngày, tháng, năm)

Đọc thêm

Cách dùng In

Giới từ “in” dùng trong các trường hợp sau:

Đọc thêm

Cách dùng On

Thông thường giới từ “on” sẽ chỉ các khoảng thời gian cụ thể hơn giới từ “in”. Cụ thể:

Đọc thêm

Cách dùng At

Giới từ “At” là giới từ để chỉ các mốc thời gian cụ thể như giờ giấc trong ngày, các cụm từ chỉ thời gian có chứa time, moment…

Đọc thêm

Cách dùng on, in, at cho địa điểm

Đọc thêm

Cách dùng In

In: Sử dụng trong địa điểm hoặc chủ thể ở trong một không gian, một nơi nào đó như khu vực địa lý rộng lớn hoặc diễn tả một chủ thể đang ở trong một không gian nào đó.

Đọc thêm

Cách dùng On

On: Dùng để chỉ địa điểm, vị trí cụ thể, thường dùng để đề cập đến một địa điểm, tên đường, phương tiện giao thông,… hoặc là trên bề mặt.

Đọc thêm

Cách dùng At

Giới từ “at” được sử dụng để chỉ 1 địa điểm chính xác (ví dụ như địa chỉ nhà).Ví dụ: Như vậy, VUS đã cung cấp nội dung lý thuyết về cách dùng in, on, at một cách đầy đủ. Nhưng để ghi nhớ sâu sắc hơn, bạn hãy luyện tập nhanh qua bài tập bên dưới nhé!

Đọc thêm

Bài tập giới từ in, on, at

Đọc thêm

Bài tập trắc nghiệm

Dưới đây là một bài tập trắc nghiệm về giới từ in, on, at. Hãy chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi:1. We usually have breakfast __ 8 AM.A. inB. onC. atD. between2. The cat is sitting __ the chair.A. inB. onC. atD. under3. The movie will start __ 7:30 PM.A. inB. onC. atD. after4. I live __ a small town __ the mountains.A. in / inB. on / inC. at / onD. on / at5. The bookstore is __ the corner of the street.A. inB. onC. atD. by6. My birthday is __ July 15th.A. inB. onC. atD. from7. The keys are __ the table.A. inB. onC. atD. under8. We have a meeting __ 2 PM.A. inB. onC. atD. during9. She will arrive __ the airport __ 6 PM.A. in / atB. on / inC. at / onD. at / at10. They are staying __ a hotel __ the city center.A. in / onB. on / atC. at / inD. on / inĐáp án:

Đọc thêm

Điền giới từ in, on, at vào chỗ trống

Đọc thêm

Học tập tiếng Anh chuẩn cùng các chương trình chuẩn quốc tế tại VUS

VUS tự hào mang đến các khóa học toàn diện với chất lượng dạy và học chuẩn quốc tế dành cho mọi đối tượng nhằm phát triển tiếng Anh toàn diện, khơi mở tương lai tươi sáng, nắm bắt thành công và nâng cao cơ hội nghề nghiệp trong thế giới hội nhập như ng...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

world-link