In case là gì? Cách dùng và công thức trong tiếng Anh

In case là gì?

Theo từ điển Cambridge, In case: because of a possibility of something happening, being needed, etc. Người học có thể hiểu là In case là một động từ và có nghĩa thông dụng nhất là trong trường hợp, đề phòng, phòng khi.Ví dụ: Bring a compass in case you get lost in a forest. (Mang theo la bàn phòng khi bạn bị lạc trong rừng.)

Đọc thêm

Cách sử dụng cấu trúc In case

Định nghĩa: trong trường hợp, đề phòng, phòng khiCách sử dụng: được sử dụng khi nói về những việc nên làm để chuẩn bị cho những tình huống, ngữ cảnh có thể xảy ra trong tương lai. Nghĩa là cấu trúc in case được sử dụng khi thể hiện cách đề phòng khả năng xảy ra điều gì đó, hay lo sợ điều gì sẽ xảy ra.Công thức In case:In case + S + V, S +VVí dụ: In case you see John, remind him of calling me. (Trong trường hợp bạn gặp John, nhắc anh ấy gọi tôi.)

Đọc thêm

Phân biệt cấu trúc In case, In case of và If

Đọc thêm

In case và In case of

In caseIn case ofĐịnh nghĩaTrong trường hợp, đề phòng, phòng khiTrong trường hợp, đề phòng, phòng khiCấu trúcIn case + S + V, S +VSau in case là một mệnh đềIn case of + N/Ving, S +VSau in case of là danh từ, cụm danh từ hoặc là cụm danh động từVí dụIn case you miss the deadline, please text me immediately. (Trong trường hợp bạn trễ hạn, hãy nhắn tôi ngay lập tức.)In case of missing the deadline, please text me immediately.(Trong trường hợp bạn trễ hạn, hãy nhắn tôi ngay lập tức.)

Đọc thêm

In case và If

In caseIfĐịnh nghĩaIn case thường được sử dụng chỉ hành động đề phòng, chuẩn bị cho một tình huống hay ngữ cảnh có thể xảy ra trong tương lai, cho dù tình huống đó có thể xảy ra hay khôngCấu trúc If là câu điều kiện, mang nghĩa là một đi...

Đọc thêm

Những lưu ý khi sử dụng cấu trúc In case

Ví dụ: In case Marry comes back home with my gift, tell him to call me back later. (Nếu Marry có quay trở về nhà với món quà của tôi, nói với anh ta gọi lại cho tôi.)=> In case Marry comes back home with my gift: mệnh đề chỉ nguyên nhân, lý do (dùng thì hiện tại tell him to call me back later: mệnh đề chỉ hành động.)Tham khảo thêm: Liên từ tiếng Anh

Đọc thêm

Bài tập

Điền “In case”, “In case of” hay “If” vào chỗ trốngĐáp án

Đọc thêm

Tổng kết

Sau khi tác giả đã phân tích kỹ về các cấu trúc và cách sử dụng của In case cũng như cung cấp cho người học bài tập cơ bản, tác giả hy vọng người học có thể sử dụng chính xác cấu trúc In case để có thể tránh được các lỗi sai về ngữ pháp.Trích dẫnCase. CASE | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge. (n.d.). Retrieved July 19, 2022, from https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/caseIf. IF | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge. (n.d.). Retrieved July 19, 2022, from https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/if

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

world-link